Najwyższa rentowność wśród spółek medycznych notowanych na giełdach europejskich

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta po Ofercie Akcji Serii H

Akcjonariusz / Udziałowiec Liczba akcji / udziałów Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział % w liczbie głosów
Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) 15 315 061 53,86 % 21 612 186 62,22 %
NPN II Med S.à r.l. Luksemburg 12 035 000 42,32 % 12 035 000 34,65 %
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 1 086 500 3,82 % 1 086 500 3,13 %
RAZEM 28 436 561 100 % 34 733 686 100 %

Biuro relacji inwestorskich

Grażyna Jendyk

tel.: (58) 775 09 19,
e-mail: g.jendyk@polmed.pl

83-200 Starogard Gdański
Os. Kopernika 21