Najwyższa rentowność wśród spółek medycznych notowanych na giełdach europejskich

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu POLMED SA

Akcjonariusz / Udziałowiec Liczba akcji / udziałów Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział % w liczbie głosów
Polmed-Medical Limited (Cypr) 15 315 061 53,54 % 21 612 186 61,92 %
NPN II Med S.à r.l. (Luksemburg) 12 035 000 42,07 % 12 035 000 34,48 %
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 1 257 000 4,39 % 1 257 000 3,60 %
RAZEM 28 607 061 100  % 34 904 186 100 %

Biuro relacji inwestorskich

Grażyna Jendyk

tel.: (58) 775 09 19,
e-mail: g.jendyk@polmed.pl

83-200 Starogard Gdański
Os. Kopernika 21