Najwyższa rentowność wśród spółek medycznych notowanych na giełdach europejskich

Bieżące

Listopad

 • 2018-11-20
  Raport 50/2018

  Wykluczenie akcji Spółki z Rynku Głównego GPW.

 • 2018-11-15
  Raport 49/2018

  Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z Rynku Głównego GPW organizowanego przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.

 • 2018-11-06
  Raport 48/2018

  Powzięcie informacji w przedmiocie udzielenia zezwolenia przez KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

 • 2018-11-06
  Raport 47/2018

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Październik

 • 2018-10-02
  Raport 46/2018

  Złożenie wniosku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Polmed SA

 • 2018-10-01
  Raport 44/2018 - Korekta

  Korekta raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 1 października 2018 r. w przedmiocie wypowiedzenia umowy z animatorem rynku w zakresie numeracji raportu

 • 2018-10-01
  Raport 44/2018

  Wypowiedzenie umów z animatorami rynku

Wrzesień

Sierpień

 • 2018-08-27
  Raport 35/2018

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

 • 2018-08-14
  Raport 34/2018

  Nabycie akcji własnych przez Polmed S.A.

 • 2018-08-14
  Raport 33/2018

  Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69 oraz art. 77 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 2018-08-10
  Raport 32/2018

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 2018-08-07
  Raport 31/2018

  Korekta raportu bieżącego nr 31/2018 - Otrzymanie informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polmed S.A. Spełnienie wszystkich warunków wezwania.

 • 2018-08-02
  Raport 30/2018

  Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – zwiększenie ceny, po której nabywane będą akcje.

 • 2018-08-02
  Raport 29/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NZWA POLMED SA dnia 2 sierpnia 2018 r.

 • 2018-08-02
  Raport 28/2018

  Treść uchwał podjętych przez NWZA POLMED SA w dniu 2 sierpnia 2018 r.

 • 2018-08-02
  Raport 27/2018

  Zmiana upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem ich umorzenia - zwiększenie maksymalnej ceny nabycia akcji, określonej w upoważnieniu.

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

 • 2018-03-21
  Raport 5/2018

  Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A. dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej

 • 2018-03-21
  Raport 4/2018

  Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A.

Styczeń

 • 2018-01-25
  Raport 3/2018

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 2018-01-11
  Raport 2/2018

  Zawarcie kolejnej umowy o świadczenie usług medycznych z oddziałami PGNiG

 • 2018-01-09
  Raport 1/2018

  Zawarcie umów o świadczenie usług medycznych z oddziałami PGNiG

Biuro relacji inwestorskich

Grażyna Jendyk

tel.: (58) 775 09 19,
e-mail: g.jendyk@polmed.pl

83-200 Starogard Gdański
Os. Kopernika 21